BRUKERMANUALER

Utstyr.

 

Vi anbefaler stødig skiutstyr som f.eks fjellski, telemarkski, men det vil henge

sammen med vær, vindstyrke, og skiferdigheter.

 

Når en seiler kan en i løpet av kort tid tilbakelegge lange distanser, så husk kart og

kompass om du er i områder der du er mindre kjent.

 

Klær etter 3 lagsmetoden og i forhold til fjellet/området du seiler i.

 

Her er litt om vær og vind i fjellet

 

Fjell- og dalvind.

Når terreng som skråner, varmes opp i løpet av formiddagen, blir det horisontale temperaturforskjeller i atmosfæren. Luften blir varmere nær bakken enn i samme høyde i den fri atmosfæren. Dette fører til sirkulasjon i luftrommet over. Den varmere luften langs bakken vil ha en tendens til å strømme oppover mot høyere terreng. Dermed blåser vinden oppover dalene og innover fjellet. Dette kalles dalvind.

 

Om natten vil avkjølingen føre til at luften langs dalsidene blir kaldere enn i den fri atmosfæren. Luftlaget langs bakken vil på grunn av sin større tyngde sige nedover mot lavere terreng. Den kalde luften vil strømme på lignende måte som vann. Den samles langs bekkefar, elver og myrdrag og setter seg i bevegelse nedover dalen mot flatlandet eller sjøen. Dette er fjellvind eller ofte kalt sno.

 

Typiske eksempler på fjellvind kan en oppleve i fjellet ved påsketider. Sent på ettermiddagen avkjøles snøoverflaten raskt, og den kalde luften glir nedover fjellsiden. På skyggesiden av fjellet blir det fjellvind, mens det på toppene og på solsiden kan være så å si vindstille. Så lenge fjell- og dalvindene opptrer regelmessig og til "riktige" tider, kan man regne med at godværet fortsetter. Enhver forstyrrelse i den daglige rytme kan oppfattes som et kommende væromslag.

 

Vær oppmerksom på sterkere vind på topper og i skar. Tenker vi oss vinden i et vertikalt og horisontalt snitt, vil vi se at luften presses sammen over fjellkammer og i skar. Vinden kan av den grunn bli meget sterkere på toppene og i daler/skar. Vær OBS !!!

 

Mot uvær kan strømmen av kaldluft nedover fjellsider og daler få et voldsommere forløp. I stille perioder om vinteren kan det dannes store "kaldluftsjøer" på fjellviddene. Når så et lavtrykk nærmer seg settes den kalde luften i bevegelse og styrter som en foss utover fjellskråningene. Dette er ganske vanlig i norske fjell.

 

Det er naturlig at vind- og skyforhold ofte kan bli temmelig innviklet i en fjellverden med topper,daler,sidedaler,skar og høydedrag. Derfor er det alltid nyttig å lytte til lokale kjentfolk vedrørende de lokale vindforhold.

Med vind i fjellet blir temperaturen en helt annen (effektiv temperatur) enn gradestokken viser.

 

Kle deg etter tre-lags prinsippet og vær nøye med å dekke til hals,ører,kinn etc når vinden øker.

 

Her er tabellen for effektiv temperatur

(alle tall i grader Celsius).

 

Vindstille Lett bris Frisk bris Liten kuling Sterk kuling
0 -8 -15 -17 -20
-5 -15 -20 -25 -27
-10 -20 -30 -32 -35
-15 -26 -36 -40 -43
-20 -32 -43 -47 -50
-25 -38 -50 -55 -60
-30 -45 -57 -60 -65
Beaufort Hastighet i knop 10m over bakken Hastighet i meter/sek 10m over bakken Benevning Virkning
0 Mindre enn 1 0,0-0,2 Stille Røyk stiger rett opp
1 1-3 0,3-1,5 Flau vind En kan se vindretning av røykens drift
2 4-6 1,6-3,3 Svak vind En kan føle vinden, og vinden kan løfte vimpler
3 7-10 3,4-5,4 Lett bris Vinden strekker lette vimpler og flagg
4 11-16 5,5-7,9 Laber bris Vinden røre på kvister og smågrener, samt strekker større flagg og vimpler
5 17-21 8,0-10,7 Frisk bris Små løvtrær begynner å svaie
6 22-27 10,8-13,8 Liten kuling Store grener og mindre stammer rører seg.Det hviner i telefonledninger. Man merker motstand når man går
7 28-33 13,9-17,1 Stiv kuling Hele trær rører seg. det er tungvint å gå mot vinden
8 34-40 17,2-20,7 Sterk kuling Vinden brekker kvister av trær. Det er tungt å gå mot vinden
9 41-47 20,8-24,4 Liten storm Større trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned av hus.(ikke så lett å se på vidda)
10 48-55 24,5-28,4 Full storm Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot.Stor skade på hus.
11 56-62 28,5-32,6 Sterk storm Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser
12 over 62 over 32,6 Orkan Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser

Ta følgende forhåndsregler før du bruker utstyret

- hver gang !!:

 

1. Sjekk utstyret

2. Gå gjennom prosedyren for øyeblikkelig stopp/løsrivelse fra seilet.

 

Takk, og ha et hyggelig og sikkert ski-seilas!

Innendørs inspeksjon av utstyret

 

Inspiser SkiSeil-utstyret innendørs før du tar det i bruk. Benytt om mulig et lokale der du har nok plass til å spre seil og tilbehør utover. Ta seilet ut av sekken, og legg merke til måten utstyret er pakket. Utstyret bør pakkes på denne måten hver gang du har brukt det, for at du ikke skal få surr i linene.

 

Legg spesielt merke til at styrestikken er tredd inn i sekkens bærhåndtak. Dette bør gjøres for at sekken ikke skal åpne seg under transport.

 

Ta på deg sekken, som også har et integrert seletøy. Fest brystselen og hof. Reguler lengden på skulderremmene slik at hofteselen strammer over hoftene og ikke magen. Fest lårselene som vist på bildet:

 

III21

 

Studer måten linene til seilet er heklet på.

 

Alle linene er hvite, bortsett fra en gul line som løper til midten av "leading edge", også kalt forliket, på seilet. Nå kan du forsiktig åpne snapsjakkelen i rustfritt stål, heretter kalt sikkerhetsutløsersjakkelen.

 

Denne låser linenes siste hekleløkke, slik at heklingen ikke rakner opp under transport.

 

II5

 

Sjakkelen har en rød knyttet line festet i en liten nøkkelring.

 

Sjakkelen åpnes ved å dra i denne røde linen.

 

Nå kan du dra i linene, slik at heklingen rakner løkke for løkke:

 

 Sikkerhetsutløsersjakkelen med den røde knyttede linen fester du nå i klatreselen:

Studer alt utstyret nøye, før du pakker det sammen igjen.

 

 For å kunne pakke SkiSeil må du kunne fingerhekle.

 

Bildet viser hvordan du begynner:

Alle linene til seilet hekles i en bunt som vist på bildet:

Begynn den første løkken tett inntil seilet, og fortsett til du kommer så langt inntil stikka du klarer.

 

Lås den siste løkken med sikkerhetsutløseren, og linene er låst.

 

Rull liner og seil rundt stikka Tre tilslutt stikka inn i sekkens bærehåndtak nedenfra og seilet er pakket og klar for din første seilas:

Første gang du SkiSeiler utendørs.

 

Prøv ut skjermen en dag det ikke blåser for mye. Lett bris (4-6 m/s) er bra. Velg en stor åpen flate. Bruk telemark- fjell- eller slalåmski.

 

Stå med ryggen mot vinden. Ta seilet ut av sekken og legg det på bakken foran deg med den gule linen opp. La skjermlinene være heklet mens du spenner på deg hofteselen. Fest sikkerhetsutløsersjakkelen i klatreselen.

 

Begynn å rakne opp heklingen. Gå samtidig bakover slik at linene er stramme. Fortsett helt til linene ikke er heklet lenger. Dytt toppen av stikken så langt fra deg som mulig (på samme måte som en flypilot dytter stikka fra seg når han skal ned) Dette sørger for at SkiSeilet ikke tar av for tidlig.

 

Du er nå klar til å la SkiSeilet ta av. Sørg for helt stramme liner i det du forsiktig retter stikka opp, dvs. drar toppen til deg. Er det svært lite vind må du rykke hele stikka mot deg for å la SkiSeilet fylles av luft. Dra samtidig toppen av stikka sakte mot deg helt til SkiSeilet så vidt tar av:

 

 for deretter raskt å ta tak i den gule linen og dra seilet til deg med denne:

 

 Når du ved hjelp av den gule linen har dratt seilet helt inn til kroppen:

 

og ønsker å ta en pause, legger du det sorte webbingbåndet den gule linen er festet i over toppen av stikka. Dette forhindrer linene å surre seg når du ikke seiler. Gjør du ikke dette, vil seilet ligge å blafre i vinden og rotere og til slutt skape surr i linene.

 

Skulle stopprosedyren mot formodning ikke fungere, drar du i den røde knyttede linen til sikkerhetsutløseren. Dette er en nødstopprosedyre som frigjør deg fullstendig fra SkiSeilet.

 

Ønsker du å avslutte seilingen for dagen, gjør du den regulære stopprosedyren som beskrevet ovenfor, og begynner å fingerhekle linene som beskrevet under innendørsinspeksjonskapittelet.

 

Tenk alltid sikkerhet når du skiseiler. Da vil du få mange fantastiske ski- og seilopplevelser med ditt nyervervede SkiSeil-utstyr.

 

God tur!

 

Det er nå viktig at du ikke lar SkiSeilet ta av for raskt. For å forhindre dette er det viktig at selve draget i seilet tas opp i klatreselen. Hendene dine bruker du kun til å styre seilet - ikke holde draget i seilet. Det er en vanlig nybegynnerfeil at man holder hele draget i seilet ved å tviholde i stikka, slik at det ikke blir noe drag i sikkerhetsutløsersjakkelen. Gjør man denne feilen, blir seilet umulig å holde stabilt. Bruk derfor kun en lett hånd til å styre stikka, og la sikkerhetsutløsersjakkelen, som går i "taubanen" fra toppen til bunn av stikka, ta hele draget. Hvor høyt seilet skal stå bestemmer du etterhvert ved å la sikkerhetsutløsersjakkelen skli opp og ned på denne "taubanen".

 

Når du mestrer å la SkiSeilet ta av på en kontrollert måte, er det viktig at du ikke lar det fly for høyt - da kollapser det. Hvor høyt du kan fly seilet finner du ut ved å forsøke å fly det så høyt som mulig før det kollapser.

 

Når du er familiær med å holde seilet på en kontrollert måte et par meter over bakken, er tiden inne for å kjøre seilet så høyt opp som mulig, for så å styre stikka forsiktig til venstre:

 

SkiSeilet vil da samtidig komme nærmere bakken. Når du klarer å holde det så høyt opp mot vinden som mulig og seilet står med venstre kortside ca. 1 meter over bakken er det på tide å seile med selv. Bruk stålkantene på skiene som ror/kjøler, og stå så høyt opp mot vinden du makter. Finn den rette ballansen mellom fart/høyde, og gå aldri for mye rett med vinden. Seiler du rett med vinden (platt lens, vinden i ryggen) vil du ta igjen seilet, og seilet kollapser slik at du lett kjører over linene og seilet med skarpe stålkanter. Dette vil kunne kutte linene og skjære hull i seilet, og er en svært vanlig nybegynnerfeil. Stå derfor alltid høyt mot vinden!

 

Husk hele tiden på at måten å stoppe på er ved å kjøre seilet så høyt:

 

at det kollapser:

Besøksadresse

Gavlen Fjellhandel AS

Tessungdalen 678

3650 TINN AUSTBYGD

 

Telefon: Kenneth & Annette 90068713 eller 46767766

 

Email: kontor@skiseil.no

Copyright 2001 © 2020  SkiSeil AS - All rights reserved

 

Levere av multiBROKER